ไทยเฮิร์บ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4