ไทยเฮิร์บ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม (ไทยเฮิร์บ) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 5 ระดับด้วยกัน  ทังนี้ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร    มุ่งมั้นที่จะพัฒนาองค์สู่การเป็นโรงานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน   

 #ไทยเฮิร์บ #รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว #ไทยเฮิร์บรับรางวัล #สถานประกอบการสีเขียว

Visitors: 3,723,176