ไทยเฮิร์บ ออกบูธ งานประชุมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากกัญชา

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม  ร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าศุขไสยาศน์ และแก้ลมแก้เส้น ตำรับยากัญชา ในงานประชุมหารือ    เพื่อส่งเสริมการประกอบด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

#ไทยเฮิร์บ #กัญชา #สมุนไพรไทย #ตำรับยาศุขไสยาศน์ #ผลิตภัณฑ์กัญชา #ผลิตภัณฑ์ไทยเฮิร์บ

Visitors: 4,432,382