“กรมการพัฒนาชุมชน” จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์โอทอป สนับสนุนผู้ประกอบการนำสินค้าที่ผ่านการพัฒนาโชว์สู่สายตาผู้บริโภค