“คนไทยไม่เคยทิ้งกัน” MOTOR EXPO ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม