“สุริยะ” ปลื้ม “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” โชว์ผลสำเร็จเกินคาด เดินหน้าดันอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลสำเร็จการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเชิงพื้นที่และภูมิภาคให้คึกคักขึ้นกว่าเดิม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย ดร.ณัฐพลรังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรได้จัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดลำปาง ส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้กว่า225 ล้านบาท พร้อมเตรียมเดินหน้าผลักดันศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สอดรับกับนโยบาย “ดีพร้อมแคร์” ที่ต้องการขยายผลด้านธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนไปจนถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ทำให้เศรษฐกิจ เกิดการชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายทางด้านสาธารณสุขของรัฐบาล โดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มข้นส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ปกติ และเกิดการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงในระดับภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ระดับ 63.6 สอดคล้อง กับการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือในไตรมาส 2 มีแนวโน้มเติบโตขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศที่ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการที่เริ่มขยายธุรกิจ รองรับแนวโน้มการเติบโตในอนาคต เช่นเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่สอดคล้องกับการบริโภคเพิ่มขึ้นของประชาชน ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญที่จะฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเชิงพื้นที่และภูมิภาคให้คึกคักขึ้นกว่าเดิม ได้สั่งการให้ ดีพร้อม (DIPROM) หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าผลักดันศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่าดีพร้อม (DIPROM) หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยการพัฒนาศูนย์ประชุม และแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือของดีพร้อม ที่เรียกว่า DIPROM Meeting Industrial Conference and Exhibition Center หรือ ดีพร้อมไมซ์เซ็นเตอร์ (DIPROM MICE CENTER) ณ จังหวัดลำปาง เพื่อรองรับการจัดประชุมนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เป็นพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และสินค้าของเอสเอ็มอี รวมถึงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั่วประเทศไทย อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการต่าง ๆ ให้มียอดการเข้าพักและใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับ การเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และในระดับประเทศ

ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เดินหน้าจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) มหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ ดีพร้อม (DIPROM MICE CENTER) จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคในช่วงที่กำลังฟื้นตัวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมยานยนต์ระดับภูมิภาค สอดรับกับมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ การจัดงาน ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 8วัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 225 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ และชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 6,000 คน มียอดจองและซื้อรถภายในงานกว่า 200 คัน ตลอดจนเกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 ราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับงานนี้ ที่จัดขึ้นท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน การจัดงานดังกล่าวยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการแสดงศักยภาพความร่วมมือครั้งสำคัญ ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และบริการ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ พร้อมกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งทำให้เศรษฐกิจภูมิภาคมีการขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจน อันส่งผลต่อการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ภายใต้นโยบาย “DIPROM CARE:ดีพร้อมแคร์ในด้านการจัดมหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจที่จะขยายไปสู่ ระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง (A-Accessibility)และการขยายพันธมิตรภาคธุรกิจ (E-Engagement)เพื่อการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนการขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสการจัดจำหน่าย พร้อมยกระดับศักยภาพครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม

อย่างไรก็ดี ดีพร้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งในสภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยังได้เตรียมขยายผล การจัดกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับจุดเด่นของแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น ให้ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based)ให้กระจายการเติบโตไปยัง ฐานรากชุมชน ตลอดจนการตอกย้ำศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต หรือ S-Curveในระดับประเทศตลอดปี 2565 ผ่านกิจกรรม FTI Expo2022 – Shaping the Future Industryที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เร็ว ๆ นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ดร.ณัฐพล กล่าวสรุป

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า สมาคมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาส สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ณ จังหวัดลำปาง ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ นำโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม ตอกย้ำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม ผลักดัน และต่อยอดการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างใกล้ชิด สะดวก และครอบคลุม ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทย พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจในพื้นที่ ช่วยกระตุ้น ระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และต่อยอดสู่ด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศต่อไป

พร้อมกันนี้ ดีพร้อม ได้จัดกิจกรรม “DIPROM ยกขบวนจาก เมืองรองสู่มหานครกรุงเทพฯ” ซึ่งมีผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม อาหาร และ Food Truck ยกขบวนเมนูดังหมุนเวียนสับเปลี่ยนในแต่ละวัน รวมจำนวนมากกว่า 20 ร้านค้า ตลอดจนพาเหรดสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือสหพัฒน์ฯ ราคาพิเศษให้บริการ พี่น้องประชาชน ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคมนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6860 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.thหรือ www.facebook.com/dipromindustry

Visitors: 4,232,104