“ลมหายใจไร้มลทิน” จับมือ “ดย.” ชวนเยาวชนเข้าประกวด ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ “กรมกิจการเด็กและเยาวชน” รณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ชวนเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานประกวด 4 ประเภท ได้แก่ เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO Clip ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2565

สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินเปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ กว่า 25,000 คน และมีสถานศึกษาเครือข่ายกว่า 2,000 แห่ง

ปีนี้จึงขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” และชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1.       ประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อ “ประเทศชาติรุ่งเรือง เพราะพลเมืองซื่อสัตย์สุจริต”
  2.       ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี เพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
  3.       ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “น้ำคือลมหายใจเดียวกัน”
  4.       ประกวดVDO Clip สะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต “ชีวิตออนไลน์” Season 2

เยาวชน และสถานศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมพร้อมสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 สอบถามรายละเอียดที่ www.lomhaijai.org หรือwww.dcy.go.thโทรศัพท์ 0-2055-8444 ต่อ 316, 318

Visitors: 4,710,040