13 ตุลาคม 2565 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง  ของวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น.

-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน

-ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน

-ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)จำนวน 10 ด่าน

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565(วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น.ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี    ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)และ     บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2  (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D)และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา)  ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

ทั้งนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อเข้าไปอัปเดตเป็น บัตร Easy Pass Plus + เข้าไปใช้งานระบบ M - Flow โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รวมถึงยังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Passตลอดจนรับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  อีกทั้งยังสามารถ     ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)ผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าว ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Visitors: 4,890,871