นู สกิน คว้ารางวัลบริษัทผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น ด้านบิวตี้ แกดเจ็ต

เมื่อเร็วๆ นี้ นางวิภาดา ตั้งปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด             ขึ้นรับรางวัล “Thailand’s Smart Awards 2018” ประเภทองค์กร สาขาบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ บิวตี้ แกดเจ็ต ประกอบด้วย กัลวานิค ซิสเต็ม เอจล็อค มี และลูมิสปา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อส่งเสริมธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจาก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล จัดโดย รายการ Celeb Club คลับคนดัง ร่วมกับบริษัท ณ. ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ

Visitors: 988,791