โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง‘ประกันคัพ ครั้งที่ 3’ (รำลึกถึงพ่อ)

จัดโดย หนังสือ เครือข่าย รายเดือน วิจารณ์ร่วมกับหนังสือพิมพ์ BIZ TODAY และชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจั่น ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) ณ สนามชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจั่น (ติดสนามกีฬาคลองจั่น) เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

            การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประกันคัพ ฝ่ายจัดการแข่งขันดำเนินการจัดการแข่งขันมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ตรงกับวันแม่แห่งชาติ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมาย โดยเฉพาะนักกีฬาเปตองที่เดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันทั้ง 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีนักกีฬาเปตองเข้าร่วมมากกว่า 150 ทีม และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนจากเหล่าบริษัทประกันภัย รวมถึงพันธมิตรธุรกิจหลายบริษัท ก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทำให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายอย่างสัมฤทธิ์ผล เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัย ผ่านกีฬาเปตองด้วยดีมาโดยตลอด

            ดังนั้น เพื่อสานต่อกิจกรรมดีๆ ด้านการส่งเสริมกีฬาเปตอง เพื่อเยาวชน ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป และเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายจัดการแข่งขัน โดยหนังสือเครือข่าย รายเดือน วิจารณ์และหนังสือพิมพ์ BIZ TODAY ร่วมกับชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจั่น จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประกันคัพ ครั้งที่ 3 ขึ้นมา คาดว่า จะมีความยิ่งใหญ่กว่าทั้งสองครั้งที่ผ่านมา (ตามรายละเอียดที่แนบมา) ที่สำคัญ ยังเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติด้วย

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

2.       เพื่อรักษาไว้ซึ่งกีฬาของสมเด็จย่า

3.       เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมการเล่นกีฬาเปตอง

4.       เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้กับการประกันภัย

5.       เพื่อหารายได้ มอบให้กับชมรมเปตองผู้สูงอายุ จำนวน 5 ชมรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การจัดการแข่งขัน

1.       ประเภททั่วไป ทีม 2 คน (ไม่จำกัดเพศ แต่ต้องมีอายุรวมกันไม่ต่ำกว่า 90 ปี)

-          แต่งกายชุดกีฬาสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ

-          ไม่ดื่มเหล้า สูบบุรี่ ระหว่างการแข่งขัน

-          ยึดหลักกติกาสากล

รางวัล (รวม 40,000 บาท)

-          ชนะเลิศ รับเงินบำรุงทีม  20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รองชนะเลิศ รับเงินบำรุงทีม  10,000    บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          อันดับ 3-4  รับเงินบำรุงทีม     3,000    บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          อันดับ 5-8  รับเงินบำรุงทีม     1,000    บาท

2.       ประเภทเดี่ยว อายุไม่ต่อกว่า 70 ปี

-          นักกีฬาหญิงได้แต้มต่อ 1 แต้ม

-          อายุ 80 ปีขึ้นไปได้แต้มต่อ 1 แต้ม

รางวัล (รวม 10,000 บาท)

-          ชนะเลิศ รับเงิน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รองชนะเลิศ รับเงิน 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รองอันดับ 2 และ 3 รับเงิน 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

การรับสมัคร

-          สมัครได้ที่หน้างาน ณ สนามกีฬาเปตอง ชมรมผู้สูงอายุคลองจั่น  

วัน เวลา แข่งขัน

-          แข่งขันกันในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เริ่มเวลา 10.00 น. (เปิดงาน 9.30 น.)

ประเมินการแข่งขัน

             คาดว่า จะมีนักกีฬาเปตองเข้าร่วมการแข่งขันราว 150 ทีม โดยมีจำนวนนักกีฬาร่วมทำการแข่งขัน และประชาชนที่ให้ความสนใสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 500 คน

สิ่งที่ได้รับ

1.       5 ชมรมเปตองผู้สูง นำโดยชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจั่นจะมีรายได้ส่วนหนึ่งเข้าชมรมฯ

2.       จะมีคนให้ความสนใจเล่นกีฬาเปตองมากขึ้น

3.       จะมีเยาวชน บุคคลทั่วไป และผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ เล่นกีฬา และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น

4.       จะมีคนให้ความสนใจในการประกันภัยมากขึ้น และการประกันภัยจะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               การแข่งขันกีฬาเปตองประกันคัพครั้งที่ 3

                                                                    (รำลึกถึงพ่อ)

     จัดโดยหนังสือ เครือข่าย รายเดือน วิจารณ์,หนังสือพิมพ์ Biz today และชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจั่น          

                            ในพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ สนามเปตองผู้สูงอายุคลองจั่น เขตบางกะปิ

                                                        (เริ่มแข่งขันตรงเวลา 10.30 น.)                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขัน

1.      ประเภททั่วไป ทีม 2 คน (ไม่จำกัดเพศ วัย แต่อายุรวมต้องไม่ต่ำกว่า 90 ปี)

-          งดทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ และอดีตทีมชาติ (เว้นแต่จะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป)

-          ไม่มีแต้มต่อทุกกรณี

-          แต่งกายชุดกีฬาสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ

-          ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ระหว่างการแข่งขัน

-          ค่าสมัครทีมละ 300 บาท

           รางวัล

-          ชนะเลิศ รับเงินบำรุงทีม 9,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ( 2 ใบใหญ่ )

-          รองชนะเลิศ รับเงินบำรุงทีม 5,000 บาท

-          รองชนะเลิศอันดับ 2, 3  รับเงินบำรุงทีมๆละ 2,000 บาท

-          ทีมอันดับ 5-8 รับเงินบำรุงทีมๆละ 500 บาท

2.      ประเภทเดี่ยว ชาย/หญิง อายุ 70 ปีขึ้นไป

-          นักกีฬาหญิงได้แต้มต่อ 1 แต้ม

-          แต่งกายชุดกีฬาสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ

-          ค่าสมัครคนละ 200 บาท

         รางวัล

-          ชนะเลิศ รับเงิน 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รองชนะเลิศ รับเงิน 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 รับเงิน 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ

(หมายเหตุ...มีการจับแจกฟรีรางวัล จากบริษัทประกันภัย แจกน้ำดื่ม และลี้ยงข้าวต้ม)

                             สอบถามรายละเอียด โทรหา นายหัว พัทลุง 085-8118119 

 

Visitors: 1,807,174