เจดี เซ็นทรัล ร่วม JD.com จับมือรัฐบาลไทย เพิ่มขีดพัฒนาความสามารถของคนไทย เล็งสร้างงาน สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน ดัน SME ไทยสู่ตลาดโลก

·     เจดี เซ็นทรัล บริษัทอีคอมเมิร์ซที่เกิดจากความร่วมมือของสองยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างเจดีดอทคอม (JD.com) และบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด ร่วมมือ JD.com ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฉบับ กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

 

·     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้ง 3 ฉบับ ว่าด้วยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย ผลักดันสินค้าไทยอวดสายตาชาวโลก พร้อมนำเสนอไอทีโซลูชั่นส์สำหรับพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซสำหรับนักศึกษาไทยอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยด้วยการส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลก

 

·     ปัจจุบัน เจดี เซ็นทรัล ได้ส่งสินค้าคุณภาพจากประเทศไทยไปขายบน JD Thailand Flagship Store ร้านจำหน่ายสินค้าไทยคุณภาพที่เป็นที่นิยมที่สุดบนเว็บไซต์ JD.com

 

กรุงเทพฯ 17 ธันวาคม 2561 ในวันนี้ นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฉบับ ระหว่าง เจดีเซ็นทรัล ร่วมกับ JD.com และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)  สังกัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)  การลงนามความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่าง บริษัท อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ ภาครัฐและมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนนโยบายในประเทศไทยและนโยบายของไทยในการเป็นศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซที่สำคัญสำหรับอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

Visitors: 982,016