สมาคมจัดกิจกรรม CEOs meet CEOs

 คณะกรรมการ และผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย ร่วมให้การต้อนรับ คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่สมาคมจัดกิจกรรม CEOs meet CEOs ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ร่วมแบ่งปันข้อมูล แนวคิด และมุมมองต่างๆ ในหัวข้อ การตลาดสีขาว ณ ห้องบุศราคัม 2-3 โรงแรมอวานี เอเทรียม
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
 

Visitors: 1,096,110