การแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ ‘แชมป์เปี้ยนไทยแลนด์’(ราชาน็อคเอาท์) จัดโดย…สมาคมกีฬาเปตองสัมพันธ์

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

1.      จัดแข่งขันประเภททีม 3 คน

2.      ห้ามใช้ชื่อทีมซ้ำกัน

3.      งดทีมชาติ อดีตทีมชาติ และเยาวชนทีมชาติ (ยกเว้นจะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป)

4.      ไม่จำกัดจำนวนทีม

5.      ใช้ระบบการแข่งขัน แพ้คัดออก

 5.1 เกมแรก ให้แข่งทีม 3 คน ( 11 คะแนน ภายในระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง ยกเว้น

       ตั้งแต่รอบ 16 ทีม ใช้ระบบ 13 คะแนน ไม่กำหนดเวลา)

 5.2 เกมที่สอง ให้แข่งทีมคู่ ( 11 คะแนน ภายในระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง ยกเว้นตั้งแต่

       รอบ 16 ทีม ใช้ระบบ 13 คะแนน ไม่กำหนดเวลา)

                   5.3 ทีมใดชนะสองเกมแรก ให้เข้ารอบ

                   5.4 หากเสมอกัน ให้ตัดสินกันในเกมที่สาม โดยการแข่งขันประเภทเดี่ยว ( 9

                          คะแนน ภายใน 1 ชั่วโมง ยกเว้นตั้งแต่รอบ 16 ทีม ใช้ระบบ 11 คะแนน ไม่

                          จำกัดเวลา)

        5.5  ห้ามนักกีฬาที่ลงแข่งขันในเกมส์สอง (ทีมคู่) ลงแข่งขันในประเภทเดี่ยว

              6.  การแข่งขันยึดหลักกติกาสากล

              7.  ผู้สมัคร 1 คนสามารถสมัครลงแข่งขันได้ทุกประเภท ตามเงื่อนไขที่กำหนด

____________________________________________________________________

ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. ประเภททีมชาย 3 คน ไม่จำกัดอายุ

2. ประเภททีมอาวุโสชาย 3 คน (อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป)

3. ประเภททีมผสม 3 คน ไม่จำกัดอายุ

 

 

1.      รางวัลประเภททั่วไปทีมชาย 3 คน

-          ชนะเลิศรับเงินบำรุงทีม 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รองชนะเลิศรับเงินบำรุงทีม 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รองชนะเลิศอันดับ 1-2 รับเงินบำรุงทีม  10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          อันดับที่ 5-8 ได้รับเงินบำรุงทีมๆ ละ 3,000 บาท รวม 12,000 บาท

-          อันดับที่ 9-16 ได้รับเงินบำรุงทีมๆ ละ 1,500 บาท รวม 12,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 184,000 บาท

 

2.      รางวัลประเภททีมอาวุโสชาย 3 คน

-          ชนะเลิศรับเงินบำรุงทีม 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รองชนะเลิศ รับเงินบำรุงทีม 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รองชนะเลิศ อันดับ 1-2 รับเงินบำรุงทีม  5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          อันดับที่ 5-8 ได้รับเงินบำรุงทีมๆ ละ 1,500 บาท รวม 6,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 76,000 บาท

 

3.      รางวัลประเภททีมผสม 3 คน

-          ชนะเลิศรับเงินบำรุงทีม 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รองชนะเลิศรับเงินบำรุงทีม 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          รองชนะเลิศ อันดับ 1-2 รับเงินบำรุงทีม  5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

-          อันดับที่ 5-8 ได้รับเงินบำรุงทีมๆ ละ 1,500 บาท รวม 6,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 76,000 บาท

 

***รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 336,000 บาท***

________________________________________________________________


   << ค่าสมัครเดือน ม.ค.ทีมละ 400 บาท เดือน ก.พ. ทีมละ 600 บาท >>

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

1.      โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมกีฬาเปตองสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน เลขที่  020258834041

1.1  ส่ง สลิปการโอนพร้อมระบุ “ชื่อทีมและประภท บนสลิป” แล้วส่งมาที่.....

Email:petanque.sports@gmail.com 

                  1.2 ส่งสลิปการโอนพร้อมเขียน “ชื่อทีมบนสลิป” ที่ ID LINE: petanque.sport

2.      สมัครกับ -  นายทะเบียนสมาคม นายพิพัฒน์  วิจิตรพันธ์ (อู๋) มือถือ 095-538 7398,    

                -   เลขาธิการ นายวิเชียร ศรีเพชร (เชียร) มือถือ 086-612 3444

    _______________________________________________________________________

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วันเวลาแข่งขัน:  วันที่ 16, 17, 23, 24, และ 30 มีนาคม 2562

-          ประเภททั่วไปทีมชาย 3 คน แข่งขันวันที่ 16 -17 มีนาคม 2562 ผู้เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย จะต้องไปแข่งในวันที่ 30 มีนาคม 2562 พร้อมชิงชนะเลิศและมอบรางวัล

-          ประเภทอาวุโสชาย 3 คน แข่งขันวันที่ 23 มีนาคม 2562 ผู้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย จะแข่งในวันที่ 30 มีนาคม 2562 พร้อมชิงชนะเลิศและมอบรางวัล

-          ประเภททีมผสม 3 คน แข่งขันวันที่ 24 มีนาคม 2562 ผู้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย จะแข่งในวันที่ 30 มีนาคม 2562 พร้อมชิงชนะเลิศและมอบรางวัล

ใช้เวลาการจัดการแข่งขัน ทั้ง 3 ประเภท รวม 5 วัน  (แข่งขันเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุ  วันเวลาของการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

_________________________________________________________________________

สถานที่จัดการแข่งขัน

                1. สนามกีฬาชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจั่น (การเคหะแห่งชาติ)

 

หมายเหตุ  สถานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม อาจจะใช้สนามแข่งจัน ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่สมัคร

Visitors: 1,807,139