‘ซาบีน่า’ ร่วมสนับสนุนทุนผ่าตัดหัวใจเด็ก ในแคมเปญ ‘เติมใจ … ให้หนู’

คุณพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 650,000 บาท เพื่อเป็นทุนช่วยชีวิตเด็กด้อยโอกาสที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ ผ่านการสนับสนุนถุงผ้า Little Heart ของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Surgery Foundation)  ในแคมเปญ “เติมใจให้หนู” โดยมีนายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สถาบันโรคหัวใจ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี

Visitors: 988,830