การส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทายจากข้อตกลง CPTPP

นางสาวพรรณกาญจน์  เจียมสุชน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย
เปิดเผยว่า แม้ว่าข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (
CPTPP) จะยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าหลายรายการในประเทศสมาชิก แต่การส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนามอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี 

          ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ให้ความเห็นว่า หากต้องการเข้าถึงตลาด CPTPP สินค้าของเวียดนาม เช่น ข้าว กาแฟ พริกไทย และเม็ดมะม่วงหิมพานต์จะต้องเอาชนะอุปสรรคด้านเทคนิคและความปลอดภัยของอาหาร หากผู้ประกอบการในประเทศไม่ให้ความสำคัญต่อประเด็นเหล่านี้ สินค้าของพวกเขาจะไม่สามารถเข้าสู่ตลาดของประเทศสมาชิก CPTPP

          นอกจากนี้ยังมีความท้าทายอื่นๆ สำหรับผู้ประกอบการเวียดนาม ได้แก่ การประกันคุณภาพ การผลิต การบริหารแรงงาน และมาตรฐานที่เข้มงวดของประเทศ CPTPP

          ภาคเกษตรกรรมจำเป็นต้องเร่งดำเนินการปรับโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่การผลิตแบบแปลงใหญ่มากขึ้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านเทคนิค ความปลอดภัยทางด้านอาหาร และมาตรฐานคุณภาพตามพันธสัญญาภายใต้ CPTPP สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ และไข่ จะเผชิญกับการแข่งขันจากแคนาดาและออสเตรเลีย

มากที่สุด                                                                                                                                      

         ทั้งนี้ CPTPP ที่มีสมาชิก 11 ประเทศมีกำหนดจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปลายธันวาคมนี้ ซึ่งประเทศทั้งหมดตกลงที่จะยกเลิกภาษีนำเข้าเกือบทั้งหมด และดำเนินการการเปิดเสรีทางด้านการลงทุนและบริการตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือช่องทางสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Visitors: 988,788