กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2562

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.00 น. ดร.วรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2562 ณ ชุมชนเกาะกลาง บริเวณสวน 80 พรรษา มหาราชินี 100 ปี กระทรวงคมมนาคม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนรอบเขตทางพิเศษร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ในการนี้ กทพ. ได้มอบ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน 3 เครื่องให้กับชุมชนเกาะกลางอีกด้วย

 

กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย   เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีต่อกัน ระหว่างกทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษอันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งยังช่วยลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ ซึ่ง กทพ. จะได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป

Visitors: 1,031,653