สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ” ครั้งที่ 7

นำของดีของจังหวัด ทั้งอาหารคาว หวาน อาหารสด แปรรูป ผลไม้สดและแปรรูปกว่า   120 ร้านค้ามาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ เลือกบริโภค เผยผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมเปิดงาน    1 มี.ค.นี้ และจัดงานไปจนถึงวันที่ 3 มี.ค.

นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ภายใต้ชื่องาน เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิครั้งที่ 7 โดยงานจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าในจังหวัด ทั้งในกลุ่มอาหารทะเล อาหารสด อาหารแปรรูป ผลไม้สดและแปรรูป โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 1 มีนาคม 2562

การจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิในครั้งนี้ นอกจากเป็นการรวบรวมเอาของดี ของเด่นในจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายทางการค้า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด เพิ่มรายได้และกำลังซื้อภายในชุมชนและจังหวัด สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือสินค้าและบริการจากแหล่งผลิตในพื้นที่จังหวัดระยอง และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพศูนย์กลางเมืองอาหารอร่อยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวด้วย

สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เข้าร่วมจำหน่ายภายในงานมีทั้งสิ้น 120 ร้านค้า และยังได้รับความร่วมมือด้านสถานที่รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบลเนินพระ ตำรวจภูธรจังหวัดระยองอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ให้ร่วมมือจัดทีมให้คำแนะนำผู้ประกอบการ  รวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัดระยอง 

ทั้งนี้ จังหวัดระยอง เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึกสดๆ จากธรรมชาติ อาหารทะเลแปรรูป กะปิ น้ำปลา ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน อีกทั้งมีอาหารพื้นเมืองอันเป็นที่รู้จักกันดีอีกมากมาย เช่น หมูชะมวง ก๋วยเตี๋ยวผัดไท และเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญใน              ภาคตะวันออก ทุเรียน มังคุด เงาะ และสับปะรด เป็นต้น และจังหวัดระยองยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อันเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Visitors: 1,034,544