บลจ.กสิกรไทย ปลูกฝังความรู้การลงทุน เฟ้นหาคนรุ่นใหม่วัย Gen-Z บินลัดฟ้าดูงานที่สิงคโปร์

บลจ.กสิกรไทย ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม “AFTERKLASS ฝึกรวยนอกห้องเรียน ตอน เด็ก Gen ใหม่ มั่งคั่งได้ผ่านกองทุนรวมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในโครงการ AFTERKLASS รับฟังเคล็ดลับความรู้จากพี่ๆ ผู้จัดการกองทุน ผ่านการเล่าประสบการณ์สู่การเป็น Fund Manager ในหัวข้อ “Fund Avengers ยอดมนุษย์บริหารพอร์ตล้านล้านและเข้าร่วมการแข่งขันจัดพอร์ตการลงทุนจำลองในกองทุน เพื่อชิงรางวัลใหญ่ บินลัดฟ้าไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้กับ AFTERKLASS ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 โดยนายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย ได้พบปะพูดคุยและมอบรางวัลให้กับ 3 ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธนวรรณ เกตรา นางสาวศุภัชฌา พงศ์พัฒนหยก และนางสาวอักษิพร ปราสาท

Visitors: 1,031,799