ดีไอทีพีไลฟ์สดส่งออก-นำเข้า ยกระดับผู้ประกอบการรุ่น่ใหม่สู่การค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ ดีไอทีพี ร่วมมือหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำรายการ “ส่งออกนำเข้าง่ายๆ” ผ่าน Facebook live: DITP Service Center 1169 เพื่อเพิ่มช่องทางการให้ความรู้ด้านการส่งออก-นำเข้าผ่านสื่อดิจิทัลที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่สำคัญของกรม และยังสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้ในทุกภาคส่วนของประเทศสอดรับนโยบาย Local to Global รายการมีกำหนดออกอากาศทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา
16.00 น. - 16.30 น. โดยมีรูปแบบของรายการที่เป็นการให้ความรู้ด้านของการทำธุรกิจส่งออก-นำเข้า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมและหน่วยงานพันธมิตร เสริมท้ายด้วยการให้กลเม็ดเคล็ดลับด้านการเงินในการทำธุรกิจส่งออก-นำเข้า และประเดิมไลฟ์แรกในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในหัวข้อ SMEs หน้าใหม่ควรรู้กับธุรกิจส่งออก-นำเข้าในยุคดิจิทัล

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า โลกยุคปัจจุบันสิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ่านมากรมก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการนำเสนอความรู้ด้านการส่งออก-นำเข้าผ่านสื่อดิจิทัล               มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) สื่ออินเทอร์เน็ต หรือ E-Acadamy และสำหรับในครั้งนี้ กรมได้เพิ่มช่องทางการนำเสนอใหม่ผ่าน Facebook live: DITP Service Center 1169 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่เป็นโลกแห่งยุคดิจิทัล และสามารถขยายกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเป้าหมายใหม่ๆ ทั้งจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จากเดิมที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหญ่สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่รักอิสระ ชอบการเป็นนายตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนสูงเหมือนในสมัยก่อน จึงมีความเป็นไปได้ที่คนเหล่านี้จะสามารถเริ่มต้นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้ด้วยตนเอง

สำหรับรูปแบบของรายการ “ส่งออกนำเข้า ง่ายๆ” ผ่าน Facebook live: DITP Service Center 1169 จะเป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อาทิ การเจาะลึกขั้นตอน วิธีการ กลยุทธ์การส่งออกสินค้าประเภทต่างๆ แนวโน้มสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ การทำเว็บไซต์ การจัดคูหาในงานแสดงสินค้า การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Royalty) ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งในทุกหัวข้อจะมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานพันธมิตรของกรม  มาเป็นผู้ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ผู้ฟัง อาทิ กรมศุลกากร กรมสรรพากร ภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จด้านการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กรมยังร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อมาให้กลเม็ดเคล็ดลับด้านการเงินในการทำธุรกิจส่งออก-นำเข้าซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญการทำธุรกิจระหว่างประเทศในช่วงจบท้ายรายการอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือ โทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

Visitors: 1,032,138