กรุงศรีเปิดตัวกองทุน KFSUPER และ KFSUPERRMF ชูจุดเด่นลงทุนให้ชีวิตดีเริ่ด

กรุงเทพฯ(11 มีนาคม 2562) --กรุงศรีเปิดตัวกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด(KFSUPER) และกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ  (KFSUPERRMF)  ผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในส่วนของตราสารหนี้คุณภาพ หุ้นและREITs ไว้ครบในกองทุนเดียว ปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดโดยมืออาชีพ  เพื่อจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีเมื่อมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้สูงสุดถึง 75% เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่      11 – 20 มีนาคม 2562

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “กรุงศรีขับเคลื่อนองค์กรโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) มาโดยตลอด การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของเราจึงมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ ธนาคารและ บลจ.กรุงศรีได้ทำงานร่วมกันในการนำเสนอ กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) ซึ่งเป็นกองทุนผสมในซีรี่ส์เดียวกันกับกองทุน KFHAPPY และ KFGOOD ที่ออกมาก่อนหน้านี้ เรามุ่งหวังที่จะช่วยตอบโจทย์ของลูกค้าที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ และให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตของเงินลงทุนจากการสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่เพิ่มขึ้นจาก 2 กองทุนก่อนหน้า โดยลูกค้าสามารถลงทุนในกองทุนนี้ผ่านสาขาทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ของธนาคารได้อย่างสะดวกง่ายดาย

นางสาวศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี)เปิดเผยว่า หากจะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและสามารถเอาชนะเงินเฟ้อในระยะยาวโดยไม่ต้องเสี่ยงสูง การกระจายการลงทุนและการจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ มีความสำคัญมาก ควรเลือกทั้งสินทรัพย์ที่เน้นความมั่นคงอย่างตราสารหนี้ และสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเติบโตอย่างหุ้น และ REITs ควบคู่กันไป     อีกประการที่สำคัญคือการจัดสัดส่วนที่สมดุลเหมาะสมกับสภาพตลาดซึ่งผู้จัดการกองทุนมืออาชีพจะทำหน้าที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนตามมุมมองต่อสถานการณ์การลงทุน”

“จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) และกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ(KFSUPERRMF) ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในส่วนของตราสารหนี้ หุ้นและREITsโดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้น REITs กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในระดับไม่เกิน 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ทำให้เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สัดส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มความมั่นคงของเงินลงทุน” 

“จุดเด่นของกองทุน KFSUPER และกองทุนKFSUPERRMF คือความยืดหยุ่นในการจัดพอร์ตการลงทุน โดยในส่วนของหุ้นนั้นผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกหุ้นได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดและประเภทหุ้นที่สามารถลงทุนได้  ในภาวะที่ตลาดผันผวนหรือมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไม่สดใส ผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ได้สูงถึง 100%ของNAV เพื่อลดระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนKFSUPER และกองทุนKFSUPERRMF  มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 5: (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน”

“สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นนั้นจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัวและพิจารณาลงทุนในบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีการเติบโตต่อเนื่องและมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิที่ชัดเจนในระยะกลางถึงยาว  ทำให้มีความคล่องตัวในการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับภาวะตลาดได้ดี   ด้านกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้จะมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภท  เน้นสร้างการเติบโตในระยะยาวและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารอายุเฉลี่ยของตราสารเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง” 

“นอกจากนี้ กองทุนยังมีกระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่งจากจุดแข็งของทีมผู้จัดการกองทุนหุ้นและทีมผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและได้รับหลายรางวัลจากการบริหารกองทุน อาทิ Money & Banking Awards2017 /Morningstar Thailand Fund Awards 2018(ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / รางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด)

 

กองทุนKFSUPER และกองทุนKFSUPERRMFเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีแต่ไม่ต้องการลงทุนในหุ้นเต็มร้อย  เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดผันผวน บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่าทั้งสองกองทุนดังกล่าวจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกับกองทุน KFHAPPY และกองทุน KFGOOD ที่ได้เปิดขายไปก่อนหน้านี้และมีผลการดำเนินงานค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด”

 

“บลจ.กรุงศรี มีมุมมองการลงทุนที่ดีต่อตลาดหุ้นไทยในระยะยาว เนื่องจากมีปัจจัยขับเคลื่อนหลายประการ  ทั้งในส่วนของการคลายความกังวลด้านสงครามการค้า  ทิศทางการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ชะลอตัวลง และการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว โดยการเติบโตของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยน่าจะสอดคล้องกับการเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน  ด้านปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตาม ได้แก่ ตัวเลขรายได้ภาคการเกษตรและการเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติ  และบริษัทยังคงมุมมองของการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยที่ระดับปานกลางจากการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงอัตราดอกเบี้ยไปอีกระยะเวลาหนึ่ง สำหรับปัจจัยขับเคลื่อนตลาดตราสารหนี้ไทย ได้แก่ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นกว่าประเทศอื่นๆ  และท่าทีเชิงผ่อนคลายของการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ  รวมถึงเงินเฟ้อที่ยังต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย  ด้านปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตามได้แก่ การเติบโตของเศรษฐกิจไทยและการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ”  นางสาวศิริพร กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ www.krungsriasset.com  หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Visitors: 1,031,660