พิธีลงเสาเอกสร้างสำนักงานใหญ่กรุงเทพประกันชีวิตแห่งใหม่

ดร.ศิริ  การเจริญดี (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดชา ตุลานันท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชัย  โสภณพนิช (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คมคาย  ธูสรานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โชน  โสภณพนิช (ซ้าย)      รองประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และ ม.ล.จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สาวิตรี รมยะรูป (ขวา) กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพันธมิตรร่วมพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้บ้านใหม่ของชาวกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังดีๆ ที่กรุงเทพประกันชีวิตจะส่งต่อไปยังพันธมิตร พนักงาน ตัวแทนและลูกค้าทุกคน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563

Visitors: 1,034,536