มิตรแท้ฯ ออกแผน ปก.บ้านอุ่นใจแพ็คคู่จ่ายสูงสุด 2 ลบ. ทั้งบ้านที่ถูกไฟลามไหม้และหมาแมวกัดบุคคลภายนอก

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดด้วยแผนประกันภัย “บ้านอุ่นใจแพ็คคู่” โดยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของบ้านที่ถูกเพลิงไหม้และเป็นบ้านต้นเพลิงลุกลามไปไหม้บ้านข้างเคียงที่กำลังปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งหนึ่งนั้นนอกจากเจ้าของบ้านจะต้องสูญเสียบ้านและทรัพย์สินของตนเองแล้วยังจะต้องไปชดใช้ความเสียหายอันเป็นผลพวงจากเพลิงไหม้ลามต่ออาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่อยู่โดยรอบอีกด้วย บมจ.มิตรแท้ประกันภัยได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยเหล่านั้นและตระหนักว่าเป็นความเดือดร้อนซ้ำซ้อนของผู้เป็นเจ้าของบ้านจึงได้จัดแผนประกันภัย “บ้านอุ่นใจแพ็คคู่ ออกมาสู่ตลาดโดยผู้ซื้อแผนประกันภัยฯ นี้จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปพร้อมๆ กันอย่างอุ่นใจ ต่อเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเพลิงไหม้บ้านขึ้น มิตรแท้ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองทั้งบ้านที่เอาประกันภัยสูงสุดถึง 10,000,000 บาทและความรับผิดตามกฎหมายต่อความสูญเสีย หรือ ความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นสูงสุดถึง 2,000,000 บาทด้วย นอกจากนั้น ความพิเศษที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของแผนประกันภัย “บ้านอุ่นใจแพ็คคู่” นี้คือ ให้ความคุ้มครองรวมไปถึงความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต ร่างกายและการบาดเจ็บของบุคคลภายนอกอันเกิดจากการโดนสุนัข หรือ แมวของผู้เอาประกันภัยทำร้ายภายในอาณาบริเวณสถานที่เอาประกันภัยอีกด้วยและยังมีความคุ้มครองต่างๆ อีกมากภายใต้แผนประกันภัยฯ นี้โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,195 บาท ต่อ ปี สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Mittare Contact Center โทร. 0-2640-7777

Visitors: 1,031,644