ธ.ไทยเครดิตฯ รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบ BAHTNET และ ICAS ยืนยันความปลอดภัยสารสนเทศเทียบเท่าระดับสากล

กรุงเทพฯ 14 มีนาคม 2562 - ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายคริสโตเฟอร์ ชาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) ของระบบการชำระเงิน BAHTNET ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดการภาพเช็ค (ICAS) รวมถึงระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ โดยมีผู้บริหารจากบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาด้าน IT GRC ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการยืนยันความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของของธนาคารซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

Visitors: 1,031,670