DITP เคาะ 56 ล้าน! สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยบุกตลาดโลก ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active รอบที่ 1/2562

29 มี.ค. 62 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เคาะวงเงินสนับสนุน SMEs ไทยกว่า 56 ล้านบาท ! ผู้ประกอบการแห่สมัครเข้าร่วมงานล้นหลามบุกตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ-ตลาดหลัก มุ่งขยายช่องทางการส่งออกและสร้างเครือข่ายทางการค้าในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active โดยสนับสนุน SMEs จำนวน 312 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 127 งาน และกิจกรรม Business Pitching และนำเสนอผลงานจำนวน 2 งาน

          นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) นั่งประธานที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 1/2562 (41) เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62 เคาะอนุมัติผู้ประกอบการ SMEs ที่ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และกิจกรรม BusinessMatching/ Pitching ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 129 งาน ผู้ประกอบการ 312 ราย     วงเงินสนับสนุนกว่า 56 ล้านบาท โดยสนับสนุนกิจกรรมในตลาดใหม่ (39.18 ล้านบาท) จำนวน 86 งาน ผู้ประกอบการ 249 ราย และกิจกรรมในตลาดหลัก (18.85 ล้านบาท) จำนวน 43 งาน ผู้ประกอบการ 63 ราย เบ็ดเสร็จสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในระยะที่ 3 ไปแล้วกว่า 820 ราย

          ที่ประชุมยังพิจารณาเพิ่มจำนวนงานในบัญชีรายชื่องานแสดงสินค้า/บริการที่ได้รับการรับรอง (Qualified Exhibition List: QEL) เป็น 673 งาน เป็นตัวเลือกให้ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานแสดงสินค้าในตลาดใหม่ที่ยังมีโอกาสทางการค้ารออยู่ เช่น ตลาดอาหาร/เกษตรในอินเดีย และตลาดอัญมณีในคูเวต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังสามารถสมัครไปงานที่ไม่อยู่ใน QEL แต่ต้องเป็นงานที่ที่มีศักยภาพ เน้นกลุ่มลูกค้า international buyers เพื่อให้ขายได้จริง 

โดยผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและอาหาร  ในรอบนี้ มีผู้ประกอบการ SMEs ไทยบุกเข้าร่วมงานใหญ่ที่สุดที่แดนมังกร เช่น งานอาหารสุดอลังการ Sial China และงานสัตว์เลี้ยงน่ารัก Pet Fair Asia คาดการณ์ว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า             1 แสนคน และงานแสดงสินค้าที่มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมมากที่สุดกว่า 22 บริษัทคือ งาน Cambodia Architect & Décor 2019 ที่กัมพูชา ซึ่งเป็น business platform ที่ดึงดูดเจ้าของอุตสาหกรรมก่อสร้าง/สถาปนิกในอาเซียนให้สามารถพบปะเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในแวดวงเดียวกัน

          ทั้งนี้ DITPยังคงมุ่งสนับสนุนผ่านโครงการ SMEsPro-active เพื่อสานฝัน SMEs ไทยที่มีความพร้อมและอยากส่งออก ให้สามารถก้าวสู่ตลาดโลกและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดและสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องการ โดยให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้งตลอดระยะ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นค่าพื้นที่ ค่าคูหา ค่าประกันภัยในงาน ค่าตกแต่ง ค่าไฟฟ้า ค่าดูแลสิ่งแวดล้อม ค่าประชาสัมพันธ์และค่าธรรมเนียม (AUMAfee) ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (Overseas TradeFair) และสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม BusinessMatching/Pitching จะสนับสนุนค่าเข้าร่วมงาน (administration & registration fee) หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 หรือ 7786

Visitors: 1,098,145