DITP จัด “SLOW HAND DESIGN + T – STYLE” ส่งเสริมนวัตกรรมและดีไซน์ไทยใน Milan Design Week 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์หรือ DITP  โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้านำผู้ประกอบการและนักออกแบบสายเลือดไทยเข้าร่วมงาน Milan Design Week 2019 งานแสดงสินค้าและของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้านทุกรูปแบบมารวมกันที่เมือง
มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี โดยได้มีการจัดงานต่อเนื่องกันมากว่า 60 ปีแล้ว โดยปีนี้กรมฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้ชื่อ  “SLOWHAND  DESIGN  +  T – STYLE” มีสินค้าไทยหลากหลายประเภทที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม และการออกแบบดีทั้งของใช้ของตกแต่งบ้าน (Decorative Items) ของใช้ในครัวเรือน (Household products) เครื่องประดับ (Fashion Accessory) เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) ซึ่งมีการออกแบบดี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในแง่การออกแบบ  วัตถุดิบ และเทคนิคในการผลิตที่มีการผลิตด้วยความประณีต ใส่ใจ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณค่า และมีเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นสากล

การจัด SLOWHAND  DESIGN + T – STYLE ครั้งนี้ มีคูหาพิเศษแก่นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยซึ่งมาจากหลายๆ โครงการของ DITP เช่น T- STYLE, DEmark, Talent Thai, Designers ‘Room และอื่นๆ ในการเข้าร่วมงานเพื่อให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเองแก่ผู้ซื้อผู้ชมงานในงาน Milan Design Week 2019 ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านวัตกรรมและการออกแบบของไทยที่มีผลงานการออกแบบดีต่างๆ เข้าร่วมแสดงงงาน และเจรจาธุรกิจภายในงานจำนวน 18 ราย และมีผลงานจัดแสดงรวมทั้งสินค้ากว่า 30 รายการ โดยมีธีม (Theme/Concept)  2 ส่วน หลัก คือ

การจัดแสดงในส่วน T – STYLE หรือ THAI  STYLE เปรียบเสมือนแบรนด์ภาพรวมประเทศของประเทศไทย เน้นสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยที่ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาสินค้าในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Ecology) ด้านหัตถกรรม (Craft) และด้านวัฒนธรรม (Cultural)  ด้วยการออกแบบและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยภาพรวมของนิทรรศการจัดในแนวคิด TRADITIONAL WITH ATTITUDE “THE FINEEST SHAPE THE FUTURE OF CRAFTS”  งานหัตถกรรมและงานหัตถศิลป์ ที่เกิดจากงานทำมือที่ต้องอาศัยทักษะ เวลา และความอดทน งานทำมือเริ่มต้นที่ความสุขภายในจิตใจของผู้ทำงาน ถ่ายทอดจากหัวใจ สู่มือไปยังชิ้นงานซึ่งทักษะเหล่านี้มีมาตั้งแต่อดีตซึ่งเป็นการหลอมรวมกันระหว่างศิลปะและทักษะฝีมือมาอย่างต่อเนื่อง ผลงานที่นำมาจัดแสดงนั้นถือเป็นผลงานที่ถ่ายทอดงานที่มีความเป็นช่างฝีมือไทยในยุคใหม่ โดยการสร้างสรรค์ของนักออกแบบที่ผสมผสานฝีมือและงานออกแบบได้อย่างลงตัว ซึ่งในปัจจุบันนักออกแบบและช่างฝีมือรุ่นใหม่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบ ทั้งวัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำความงานของวิถีไทยมาสร้างสรรค์ให้เป็นชิ้นงานที่มีเอกลัษณ์ได้อย่างร่วมสมัย ภายใต้การจัดโดย Salt & Pepper Studio
นักออกแบบจากโครงการ Talent Thai ปี 2015 - 2016 และภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ

          ส่วน SLOWHAND  DESIGN จัดในแนวคิด Craft Intelligence (C.I.)   เป็นการสะท้อนสภาวะปัจจุบันในการทำงานของเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต หรือแม้แต่การทำงานร่วมกันกับงานฝีมือ ซึ่งต่อไปในอนาคตเรื่องของสิ่งประดิษฐ์มีความอัจริยะจะเป็นเรื่องที่สำคัญ การจัด SLOW HAND  DESIGN ครั้งนี้ได้นำสินค้าที่ได้รับรางวัลการออกแบบดี หรือ DEmark มาแสดงศักยภาพและเล่าเรื่องราวตามแนวคิดที่สะท้อนถึง Craft Intelligence (C.I.) ภายใต้การจัดโดย ผศ. เอกรัตน์ วงษ์จริต ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และภัณฑารักษ์นิทรรศการ

          นับเป็นโอกาสอันดีที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะได้นำผลงานนวัตกรรมและดีไซน์ไทยไปแสดงศัยภาพและเปิดตลาดในตลาดยุโรปมากขึ้น พบกับการจัด “SLOW HAND  DESIGN  +  T – STYLE” ระหว่างวันที่ 9 – 14 เมษายน 2562 ณ Base Milan, Space B ย่าน Tortona เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.creativethailand.net

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือ โทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

Visitors: 1,089,583