MQDC ต้อนรับรมว.ไอซีทีชมบูธแสดงหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย ครั้งแรกที่พัฒนาโดยบริษัทไทย ณ งาน 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน

18 เมษายน 2562, ดร.มหิศร ว่องผาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท โอโบดรอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทร่วมทุนในเครือ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) นำทีมให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,
พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการ
พัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมนำชมบูธการแสดงหุ่นยนต์สาธิตการรักษาความปลอดภัย พัฒนาโดย บริษัท โอโบดรอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่พัฒนาหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเพื่อให้บริการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านระบบ 5G เพื่อความคมชัดของภาพและเสียง จัดแสดงภายในงาน 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันหุ่นยนต์เริ่มใช้แล้วในโครงการที่พัฒนาโดย MQDC ที่โครงการ วิสซ์ดอมอเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว และอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบดูแลที่จอดรถอัตโนมัติและหุ่นยนต์บัตเลอร์เพื่อใช้ในโครงการต่อไปในอนาคต

Visitors: 1,151,267