พณ.รุกสินค้า Functional Textile ไทยสู่ตลาดเกาหลีใต้ เร่งใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ อาเซียน-เกาหลีใต้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจัดคณะผู้แทนเจรจาการค้าแฟชั่นรุกตลาดเกาหลีใต้ เน้นสินค้า Functional Textile ผลักดันสินค้าไทยที่มีเทคโนโลยีและโดดเด่นด้านดีไซน์ และใช้สิทธิประโยชน์การส่งออกจากความร่วมมือเอฟทีเอ อาเซียน-เกาหลีใต้

          นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเตรียมจัดกิจกรรมคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาธุรกิจในตลาดเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 นี้ ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าอย่างครบวงจร (Cluster) เพื่อเชื่อมโยงสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก โดยเน้นผู้ประกอบการสินค้าที่มีเทคโนโลยี มีดีไซน์และแบรนด์เป็นของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand) ที่พัฒนาผู้ประกอบการไทยจากผู้รับจ้างผลิตสู่ผู้ผลิตที่มีดีไซน์และแบรนด์สินค้า 

          “เกาหลีใต้เป็นตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มและผ้าผืนเป็นอันดับ 7 ของไทย มีมูลค่าราว 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมูลค่าตลาดเกาหลีใต้ประมาณกว่า 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นตลาดศักยภาพสูง สินค้าสำเร็จรูปของไทยที่มีโอกาสขยายตัว ได้แก่ เสื้อผ้ากีฬา เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับฤดูร้อน (Summer Collection) เป็นต้น ขณะนี้มีบริษัทสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 22 ราย”

          เกาหลีใต้เป็นทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญของโลก ในปี 2561 เกาหลีใต้นำเข้าเครื่องนุ่งห่มเป็นอันดับที่ 20 ของสินค้านำเข้าทั้งหมด มูลค่า 3,631 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 16.23 โดยนำเข้าจากประเทศไทยไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.43 ของมูลค่าการนำเข้าจากทั่วโลก และยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.70 จึงเป็นตลาดที่มีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในตลาดส่วนมากเป็นบริษัทนำเข้า-ส่งออกสินค้า (Trading Firm) ที่สามารถกระจายสินค้าไปทั่วโลก การจัดคณะผู้แทนการค้าฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถหาลู่ทางขยายธุรกิจ/ตัวแทนการขาย และพบปะหารือกับบริษัทที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายตลาดเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ
อาเซียน – เกาหลีใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมเชื่อว่าความร่วมมือในการผลักดันการส่งออกไปยังตลาดเกาหลีใต้ร่วมกับภาคเอกชนครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นไทยขยายการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้ตามเป้าหมาย และยังเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดอีกด้วย”

Visitors: 1,157,659