กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  ผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า ภายใต้แคมเปญ "เด็กตื่นไฟ "  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบคอนเทนต์และภาพประกอบ หรือ หนังสั้นและแอนิเมชั่น ร่วมกิจกรรม แคมป์ "เด็กตื่นไฟ" สัมผัสสถานการณ์และความรู้ด้านไฟฟ้าในหัวข้อ ไฟฟ้าเรื่องใหญ่ใช้ให้เป็น โดยวิทยากรด้านไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ใกล้ชิดกับศิลปินโครงการ ป๋อมแป๋ม นิติ  ชัยชิตาธร ในวันที่  22-24 และ  26-28 พ.ค. 62  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.DEKWAKEUP.COM   Facebook : เด็กตื่นไฟ หรือโทร.065-005-5462

Visitors: 1,177,948