กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย

      เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐเกาหลี ) ณ กรุงโซล นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน และนายนนทจิตต์  บ่างสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU กับ Dr. Kangrae Lee ประธานบริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) เพื่อร่วมกันพัฒนาและเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยี รวมถึงประสบการณ์ของทั้งสององค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

       บริษัท KEC เป็นองค์กรชั้นนำในเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริหารจัดการและบำรุงรักษาทางพิเศษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดเก็บค่าผ่านทาง ตลอดจนการจัดการจราจร ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ กทพ. จะได้เรียนรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆจาก บริษัท KEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันมีค่าระหว่างกัน

Visitors: 1,157,590