พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการ SMEs Genius Exporter รุ่น 4

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการ SMEs Genius Exporter รุ่น 4 : ตะลุยตลาดจีน จัดโดยหน่วยงานพันธมิตร 3 หน่วยงานได้แก่   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย (SMEs) และช่วยให้SMEs ได้มีโอกาสขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้จริง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 9-10  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Visitors: 1,157,444