สวทช. เสริมแกร่งธุรกิจพื้นที่ EEC เปิดตัวโครงการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี ปี 62

นายเฉลิมพล ตู้จินดา (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับนางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์      บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. พร้อมด้วยนายนพดล ตั้งทรงเจริญ (ที่ 3 จากขวา) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง และพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัมมนา “ต่อยอดรวยด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย” เปิดตัวโครงการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (TechStartup@EEC) ประจำปี 2562 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลไกส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของสวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) เพื่อถ่ายทอดงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ในพื้นที่ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจในโครงการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางใหม่ในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว 1-3 โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

Visitors: 1,179,632