กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี 2562

วันนี้ (26 มิถุนายน 2562 ) เวลา 10.00 น. นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี 2562ณ บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน (ขาเข้า)โดยมี เทศบาลนครปากเกร็ด  สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และชาวชุมชน รอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม

นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้ จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลตำบลบางพูล สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ชุมชนบ้านใหม่ 1 ชุมชนบ้านใหม่ 3 ชุมชนบ้านใหม่ 4 ชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง ชุมชนเคหะนนทบุรี โรงเรียนวัดสลักเหนือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) และโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิงจำนวน 20 ถัง ให้แก่ ชุมชนบ้านใหม่ 1 ชุมชนบ้านใหม่ 3 ชุมชนบ้านใหม่ 4 ชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง และชุมชนเคหะนนทบุรี และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดสลักเหนือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) และโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา อีกด้วย

     “ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป” นายประมวลรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Visitors: 1,440,830