กคช.ร่วมกับ สถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ครั้งที่ 2

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 จัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ”
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ คณะลูกทุ่งมหานคร F.M.95
รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

          เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า
การเคหะแห่งชาติและสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ครั้งที่ 2 โดยนำคณะผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ คณะลูกทุ่งมหานคร F.M.95 และผู้ฟังรายการวิทยุฯ ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่รับฟังข่าวสารการเคหะแห่งชาติผ่านรายการลูกทุ่งมหานคร F.M.95  เพื่อศึกษาเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากพืช ด้านการเกษตร และเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรพืชที่หายาก พืชที่ถูกรุกราน และพืชใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเรียนรู้ชนิดของต้นไม้และสัตว์ต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมมีการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำขนมดอกจอกและข้าวแต๋น รวมทั้งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ชมไก่ฟ้าพญาลอ กิจกรรมเดินป่าเพื่อได้รู้จักชนิดของต้นไม้และสัตว์ต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง และปิดท้ายด้วยกิจกรรมดูดาวในยามค่ำคืน

Visitors: 1,161,095