กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2562

การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ รวมถึงบรรดาสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับการเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดอุดรธานี สามพร้าว (หนองบัว) ที่ได้จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และบ้านแฝด 2 ชั้น ซึ่งถือเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวมถึงยังได้จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และทิศทาง             การดำเนินงานในอนาคตของการเคหะแห่งชาติ ให้แก่สื่อมวลชนได้รับทราบอีกด้วย

Visitors: 1,157,430