DITP รุกตลาดนักท่องเที่ยวจีน ดึง KOL สร้างความเชื่อมั่นนักช้อป มองหาสินค้าคุณภาพที่ติดตรา T Mark

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รุกตลาดนักท่องเที่ยวจีนเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยการเชิญ Key Opinion Leader หรือ KOL หวังโกยยอดซื้อให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมสร้างความเชื่อมั่น T Mark

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยสื่อดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนว่า “เนื่องจากปัจจุบันเทรนด์นักท่องเที่ยวจากจีนที่หลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ นิยมเดินทางเป็นกลุ่มด้วยตัวเอง หรือเรียกสั้นๆ ว่า FIT (Free and Independent Traveler) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นกลุ่มคนที่มองหาสินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือตรา T Mark ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในหลากหลายมิติทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานแรงงาน และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของสินค้าไทยให้เกิดภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กรมจึงได้ประชาสัมพันธ์ตอกย้ำสร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทยผ่านสื่อดิจิทัลซึ่งเป็นสื่อที่นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ใช้เพื่อหาข้อมูลระหว่างการท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย โดยกรมได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศภูมิภาคจีนเชิญกลุ่ม KOL หรือผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด(Key Opinion Leader) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและบริโภคสินค้าของชาวจีนเป็นอย่างมากโดยใช้กลยุทธ์เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม KOL เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสินค้าไทยที่ได้รับตรา T Mark และเชิญชวนให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมาร่วมกิจกรรม T Mark Festival ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ณ ไอคอนสยาม  สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน”

“งานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจาก KOL จากนครกวางโจว คุนหมิง หนานหนิง เฉิงตูและไต้หวัน เดินทางมาร่วมกิจกรรม T Mark Festival 2019 โดย KOL แต่ละรายจะมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่ชาวจีนนิยมติดตาม เช่น Wechat Weibo และ Tiktok เป็นต้น
โดยบางคนก็ให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ สินค้าและของฝากน่าซื้อจากประเทศไทย ช่วยทำให้เกิดการจดจำตรา T Mark และเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการจากประเทศไทย โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศและสินค้าไทย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย โดยนับตั้งแต่ปี 2555 ได้มีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์T Mark เป็นจำนวนมากกว่า 800 บริษัท นับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และการใช้แรงงานที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เชื่อมั่นว่าช่องทางการสื่อสารนี้จะสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ไทยสื่อสารไปถึงผู้บริโภคในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและมองหาสินค้าที่มีคุณภาพจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ” นางวรรณภรณ์กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือช่องทางสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Visitors: 1,384,048