ไร้เงายื่นประมูลแปลง A รฟท. เล็งเปิดรอบใหม่ 2 สค.นี้

แหล่งข่าวระดับสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่าตามที่ได้เปิดจำหน่ายเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมทุน (TOR) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณสถานีกลางบางซื่อแปลง A ภายใต้ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 9 เม.ย. - 7 พ.ค. 2562 นั้น ในวันนี้(30 ก.ค. 62) ณ สถานีบางซ่อน การรถไฟฯ กำหนดรับยื่นซองเอกสารการคัดเลือกฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ผลปรากฏว่า ไม่มีบริษัทเข้ายื่นซองเอกสารแต่อย่างใด 

ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกที่มีนายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ เป็นประธาน อยู่ระหว่างการประชุมกรรมการเพื่อสรุปแนวทางดำเนินการต่อไปว่าจะเลือกปฏิบัติตามแนวทางใด นั่นคือ การเปิดประมูลรอบใหม่ โดยยึดตามแนวทางการร่วมลงทุน(พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2556) หรือเปิดประมูลรอบใหม่ที่ยึดตามแนวการปฏิบัติของพ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะเริ่มใช้ในปลายปี 2562 นี้เป็นต้นไป

“แน่นอนว่าจะต้องขออนุมัติเปิดประกาศประมูลรอบใหม่ แต่มีแนวโน้มว่าจะยึดแนวทางปฏิบัติของพ.ร.บ.การรถไฟปี 2562 นี้มากกว่าจะกลับไปยึดตามพ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2556 จึงยังมีลุ้นว่าจะต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ร่วมทุนใดกันแน่ ดังนั้นเมื่อได้ดำเนินการตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฉบับใหม่แล้วปรากฎว่าไม่มีผู้มายื่นประมูล ซึ่งจะต้องเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนต่อไป หากหลุดจากพ.ร.บ.ร่วมทุนปัจจุบันก็จะสามารถเสนอคณะกรรมการรถไฟ(บอร์ด) รฟท. อนุมัติให้ดำเนินการได้ทันที โดยจะเปิดประมูลรอบใหม่ในวันที่ 2 สิงหาคมนี้อีกครั้ง”

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณสถานีกลางบางซื่อ แปลง A เนื้อที่ 35 ไร่ มูลค่าโครงการ 11,500 ล้านบาท รอบแรกนี้ให้ซื้อเอกสารประกวดราคาซองละ 500,000 บาท ประกาศขายซองตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 7 พ.ค. 2562 กำหนดยื่นซอง 30 กค.62 เริ่มพิจารณาซองที่ 1 (คุณสมบัติ) พร้อมประกาศผลในวันที่ 6 ส.ค. 2562 เริ่มพิจารณาซองที่ 2 (เทคนิค) จะประกาศผลในวันที่ 6 ก.ย. 2562 พิจารณาซองที่ 3 (การเงิน) ประกาศผลผู้ชนะ ในวันที่ 13 ก.ย. 2562 โดยมีภาคเอกชนแสดงความสนใจซื้อซองดังนี้คือ 1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) 3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ4.รัฐวิสาหกิจของญี่ปุ่นที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ 

Visitors: 1,383,988