DITP เผยผลสำเร็จโครงการสัมมนา “ความรู้เบื้องต้นในการส่งออก รุ่นที่ 134-135”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์ เผยผลสำเร็จจากการดำเนินการจัดโครงการสัมมนา “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” รุ่นที่ 134-135 ภายในปี 2562 หลังจากพลิกโฉมหลักสูตรให้เข้าถึงง่ายขึ้น ด้วยการเพิ่มการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพิ่ม Workshop และการเขียนแผนธุรกิจ(Business Model) ปรับเพิ่มวิทยากร ปรับเวลาอบรมให้เหมาะสมแล้วนั้น โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 302 ราย คาดจะสามารถบ่มเพาะและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการในการทำการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังจะช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกรวมให้กับประเทศ อีกด้วย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการช่วยพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับ ทั่วประเทศให้มีศักยภาพในการทำการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร
ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรม คือ การร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถยกระดับมาตรฐานให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากลได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Local to Global ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่อย่างสากลและยั่งยืน”

การปรับปรุงหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก”ในทั้ง 2 รุ่นนั้น ส่งผลที่ดีและเติมเต็มประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างสูงสุด และครอบคลุมเนื้อหาสาระของการดำเนินธุรกิจส่งออกได้ตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงขั้นนำไปปรับใช้ได้จริง จึงถือเป็นหลักสูตรที่ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และประสบการณ์ได้อย่างครบวงจร และยังสามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจส่งออกให้มีความเข็มแข็งและเติบโตเกื้อหนุนธุรกิจส่งออกไปยังเวทีการค้าสากล

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวว่า “โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก”เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล ในเรื่องความรู้พื้นฐานในการส่งออก ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐานสากล โดยหลังจากการปรับโฉมหลักสูตรให้มีความเข้มข้นขึ้น ซึ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับอย่างเต็มที่ เติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์จากวิทยาการให้ครบรอบด้าน สอดแทรกการทำ Team Building ละลายพฤติกรรม สร้างบรรยากาศและเครือข่ายที่ดีในการสนับสนุนกันและกันด้านการดำเนินธุรกิจในอนาคต พร้อมเพิ่มกิจกรรม Workshop จากธุรกิจต้นแบบให้ทดลองคิดวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การส่งออกภายใต้การดูแลจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือว่าหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมนั้น ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก นอกจากจะได้ความรู้พื้นฐานด้านการส่งออกแล้วนั้น ยังได้รับความสุขและความสนุกจากกิจกรรมละลายพฤติกรรม Team Building ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตร และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งภายในรุ่นอีกด้วย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” รุ่นที่ 134-135
ที่ผ่านมานั้น ได้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 302 ราย ซึ่งไฮไลท์สำคัญของหลักสูตรโฉมใหม่ คือการทำ Workshop ครบเครื่องเรื่องส่งออก และในช่วงสุดท้ายของการอบรมได้มีการนำเสนอแผนธุรกิจต้นแบบต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการตัดสินผู้ชนะการประกวดแผนธุรกิจต้นแบบ เพื่อรับรับรางวัลอันทรงคุณค่าต่อการพัฒนาธุรกิจจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นโครงการที่ดีมาก ได้รับความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรยอดนิยมที่มีผู้ประกอบการจากส่วนภูมิภาคมากกว่าร้อยละ 30 ของทั่วประเทศ เข้าร่วมในทุกๆรุ่น อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ที่ nea.ditp.go.thwww.facebook.com/nea.ditp หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Visitors: 1,384,036