ทล.เบี่ยงจราจรถนนพระราม2 ช่วงกม.17-18 ถึง 8 กบ.นี้

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 มีแผนจะดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ กม.17 – กม.18 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 รายละเอียดดังนี้
1. เบี่ยงการจราจรบริเวณช่องทางหลัก 1 ช่องทางจราจร ระหว่าง กม.17+400 – 18+600 ด้านขาเข้า และช่องทางขนาน 1 ช่องจราจร ระหว่าง กม.20+800 – กม.21+350 ด้านขาเข้าบริเวณตรงข้ามมหาชัยเมืองใหม่
2. เบี่ยงการจราจรบริเวณช่องทางหลัก 1 ช่องจราจร ระหว่าง กม.17+400 – กม.18+600 ด้านขาออก และช่องทางขนาน ระหว่าง กม.19+200 – กม.21+350 ด้านขาออก 
                   ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Visitors: 1,383,993