กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

วันนี้ (6 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) การพัฒนาพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ และกิจกรรม EXAT We Care ณ บริเวณถนนมิตรไมตรี ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม
นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดีและก่อให้เกิด ความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สิน ของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ทหารฝ่ายความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อปพร. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเมืองชุมชนมิตรไมตรี 1 และ 2 ชุมชนศุภนิมิตร 1-2 และชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษ มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิง จำนวน 45 ถัง ให้กับชุมชนศุภนิมิตร 1-2 และชุมชนมิตรไมตรี 1 และ 2 และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมืองอีกด้วย
“กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขต ทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแล พื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป” นายประมวลรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Visitors: 1,506,118