“รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1” 1th Strengthen Road Safety Culture

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมูลนิธิถนนปลอดภัย จัดงานรวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1” (1th Strengthen Road Safety Culture) ซึ่งจัดขึ้นภายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย"เพื่อเป็นเกียรติและเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนที่สถานศึกษาและองค์กรได้มีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องอันเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนดีเด่น รวมทั้งสิ้น 139 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ                                        

Visitors: 1,157,437