“ยิปซัมตราช้าง” สร้างสรรค์ชุมชน อบรมติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เลย ร่วมกับ สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จัดโครงการพัฒนาชุมชน CSR ให้ความรู้เพิ่มทักษะในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัม นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์จากเดิมให้พร้อมใช้งานด้วยผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้าเพดานยิปซัมตราช้าง ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยผักกูด ณ อ.ปากชม จ.เลย

 

นายยุทธศักดิ์  นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานสถาปัตยกรรม บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ภายใต้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่าง ยิปซัมตราช้าง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโครงการพัฒนาชุมชน CSR  ให้กับอาคารสาธารณประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  เราจึงอาสาเข้าไปพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนวิทยากรและผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้าเพดานยิปซัม พร้อมจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัม ด้วยระยะเวลา 30 ชั่วโมง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ของชุมชนเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน

 

นอกจากนี้ ยิปซัมตราช้างยังได้ปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม จ.เลย  ด้วยผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับตัวอาคาร และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน

 

ยิปซัมตราช้างเราตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่ต้องร่วมดูแลเอาใจใส่ เราให้ความสำคัญกับเรื่องของ CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม กิจกรรม CSR ในครั้งนี้เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชุม และมีส่วนช่วยสนันสนุนวิชาชีพช่างฝีมือยิปซัมให้นำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัว โดยเชื่อมั่นว่าสังคมที่มีคุณภาพจะพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนนายยุทธศักดิ์กล่าวในตอนท้าย

 

Visitors: 1,321,109