“ศักดิ์สยาม” ลุยอิสานใต้เช็คความพร้อมการแข่งขัน Motor GP 2019

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลุยอิสานใต้เดินหน้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ดัน 3 โปรเจ็กต์หลักรับความพร้อมการแข่งขัน Motor GP 2019 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้บังคับการตำรวจภูธร ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 น. ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในครั้งนี้การประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุป แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การติดตามโครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 13 โครงการสำคัญ 25 สายทาง ระยะทางประมาณ 890 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรในอีก 5 ปี

“ได้มอบให้กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง เน้นมาตรกาาความปลอดภัยและความคล่องตัวในการเดินทาง รวมทั้งให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบททำงานร่วมกันแบบบูรณาการ”

2. การติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวง 226 (บ้านสวายจีก - บ้านสองชั้น) ในการก่อสร้างจุดกลับรถ ทางเลี้ยว ทางแยก เกาะยก เกาะสี รวมทั้ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2564 
3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขัน Motor GP 2019 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้เตรียมการรองรับการแข่งขัน โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมแผนงานและประชาสัมพันธ์การเดินทางให้ทั่วถึง โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- กรมทางหลวง ดำเนินการการก่อสร้างสายทาง 2445 และแยกกระสัง ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนการแข่งขัน Motor GP ส่วนเส้นทางสาย 218 บุรีรัมย์ - นางรอง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน
- กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการอพนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่จะเข้าชมการแข่งขัน โดยจัดเตรียมรถ shuttle bus การปรับปรุงสถานีขนส่งบุรีรัมย์ (ใช้งบจังหวัด ประมาณ 9 ล้านบาท) การจัดรถโดยสาร 4 เส้นทาง ได้แก่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - สนามช้างอารีน่า,สถานีรถไฟบุรีรัมย์ - สนามช้างอารีน่า, สถานีขนส่งบุรีรัมย์ - สนามช้างเซอร์กิต และ อบจ.บุรีรัมย์ - สนามช้างเซอร์กิต 
- กรมท่าอากาศยาน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันฯ โดยเตรียมความพร้อมรองรับ Extra flight ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับระเบิด การจัดพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนการร่วมมือกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายอากาศยาน การซักซ้อมการดับเพลิง ที่จอดรถ และการอำนวยความสะดวกของประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบให้จัดพื้นที่รองรับผู้แข่งขัน และผู้สนับสนุนการจัดงาน รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการเพิ่มโดยพ่วงขบวนรถเพื่อให้เพียงพอกับผู้เข้าชมการแข่งขัน จัดพื้นที่รองรับที่จอดรถ เก้าอี้ไม้หมอน ห้องน้ำ รวมทั้งการจองบัตรโดยสารผ่าน Application และการจ่ายค่าโดยสารด้วยระบบ QR code เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน

Visitors: 1,440,719