มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เปิดตัว โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส วารันตี พลัส

กรุงเทพฯ – 23 สิงหาคม 2562:บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดตัวโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพมิตซูบิชิ มอเตอร์สวารันตี พลัส โปรแกรมพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์
มิตซูบิชิทุกรุ่นเพื่อให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าซ่อมหลังสิ้นสุดระยะการรับประกันมาตรฐานและดูแลรถยนต์มิตซูบิชิที่คุณรักให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

โดยลูกค้าสามารถซื้อโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพนี้ สำหรับรถใหม่ที่พึ่งรับมอบจาก
ผู้จำหน่ายภายในระยะเวลา 6 เดือนหรือ 10,000 กม. และรถปัจจุบันที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือนหรือ 10,000 กม. แต่ไม่เกิน 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับมอบรถยนต์จากผู้จำหน่าย

ทั้งนี้โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพมิตซูบิชิ มอเตอร์สวารันตี พลัสจะครอบคลุมชิ้นส่วนสำคัญ 14 กลุ่มหลักโดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อการรับประกันคุณภาพเพิ่มเติมตามรูปแบบการใช้รถที่เหมาะสมทั้งแบบเพิ่มเติม 1 ปีหรือ 25,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) หรือเพิ่มเติม 2 ปีหรือ 50,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน)

สำหรับลูกค้าผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ทั่วประเทศ หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30-17:00 น.

Visitors: 1,321,082