สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บริษัท เบส ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด และบริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย จำกัด ทำการเข้าเฝ้า

         (28 สิงหาคม 2562) - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท เบส ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด และบริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย จำกัด (ดีซีวีที) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรถยนต์โดยสารยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ชนบทเดินทางไปโรงเรียนพระปริยัติธรรม รถยนต์โดยสารถูกผลิตโดยบริษัท เบส ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด

Visitors: 1,319,553