กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ปตท. และ กฟผ. ลงพื้นที่ 5 อำเภอ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากสถานการณ์พายุ“โพดุล”

วันนี้(6ก.ย.62)นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางพรทิพย์ โสววัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อำเภอโพนทอง เสลภูมิ ธวัชบุรี เชียงขวัญ และจังหาร มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,250 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ทำให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งรัฐบาลได้เป็นห่วงและตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กระทรวงพลังงาน ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐ จึงร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กลุ่มบริษัทปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโพนทอง เสลภูมิ ธวัชบุรี เชียงขวัญ และจังหาร โดยนำถุงยังชีพที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพในชีวิตประจำวัน จำนวน 2,250 ชุด ไปกระจายมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น บริเวณ 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ต.โคกม่วง อ.โพนทอง จำนวน 500 ชุด จุดที่ 2 สำนักงานเขตเทศบาลตำบลวังหลวง ศูนย์อำนวยการศูนย์พักพิง อ.เสลภูมิ จำนวน 700 ชุด จุดที่ 3      อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ต.มะอี อ.ธวัชชัย จำนวน 450 ชุดจุดที่ 4 บ้านแก้งข่า หมู่ 8 ต.พระธาตุ อ.เชียง จำนวน 450 ชุด และจุดที่ 5    วัดบ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อ.จังหาร จำนวน 150 ชุด

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนก่อน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (7 กันยายน 62) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) จะเดินทางมายังจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนด้วยตนเองในพื้นที่ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อีกจำนวน 2,200 ชุด” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว #

Visitors: 1,312,970