เกษตรกรแม่ตาช้างร้องกรมชลขออ่างเก็บน้ำทำเกษตร

เกษตรกรบ้านป่าแดด จ.เชียงราย ร้องกรมชลขออ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ทำการเกษตร​ ด้านกรมชลประทาน เผยผลศึกษา คาดพื้นที่รับประโยชน์ 17,200 ไร่ เยียวป่าปลูกเพิ่ม 3,080 ไร่ พร้อมชูอ่างเก็บน้ำฝายโป่งนกตัวอย่างโครงการจังหวัดเชียงราย ประชาชนมีส่วนร่วม รับรางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น 2563

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากที่เกษตรกร​จากอ.แม่สรวย​ ได้ยื่นหนังสือถึงกรมชลประทาน​ขอให้เร่งรัดสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง​เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อทำการเกตร​ อาทิการปลูกข้าวญี่ปุ่น​การปลูกถั่วแระญี่ปุ่น​  ทางกรมชลประทานจึงได้จัดโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจุดประสงค์ในการเป็นแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคของเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ 31 หมู่บ้าน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าแดด ตำบลศรีถ้วย และตำบลแม่พริก มีพื้นที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น 17,200 ไร่ ทั้งยังสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตตำบลป่าแดด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและประมง เพิ่มความชุ่มชื้นและฟื้นฟูสภาพป่า ไปจนถึงเพิ่มความมั่นคงด้านปริมาณน้ำในบริเวณห้วยแม่ตาช้าง และแม่น้ำลาวในช่วงฤดูแล้ง
นายเฉลิมเกียรติยังกล่าวอีกว่า ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรมชลประทานยังมีโครงการฝายโป่งนกที่มีความเป็นมาและรายละเอียดที่น่าสนใจ ในประเด็นอ่างเก็บน้ำไม่ได้เป็นหลักประกันถึงความราบรื่นในการส่งน้ำ-รับน้ำ เพราะแต่ละช่วงฝายต่างคนต่างต้องการน้ำและไม่สามารถจัดระเบียบได้ พื้นที่รับน้ำฝายโป่งนกจึงไม่มีน้ำ ท่ามกลางความเดือดร้อนของเกษตรกร รวมถึงฝายพ่อขุน ฝายหนองหอยที่เหนือขึ้นไป โดยเฉพาะเมื่อฤดูนาปรัง 2557/2558 ที่ประสบความแห้งแล้งอย่างรุนแรง แต่ล่าสุดฝายโป่งนกกลับได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2563 ของกรมชลประทาน ซึ่งเข้ารับรางวัลพระราชทานในวันพืชมงคล 5 พฤษภาคม 2563

Visitors: 1,424,390