ผลงานดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข..ยุคดิจิทัล

ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ผลงานดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข..ยุคดิจิทัล  SMART  HEALTH  CARE  จัดโดย  กองบริหารการสาธารณสุข  งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562  โดยมี  นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข,    นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ  ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ,นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค  ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข , คุณณปภัช นฤคนธ์  รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข , คุณวิภา ตุนาค กองการพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

Visitors: 1,440,707