กคช. ดีเดย์ จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย 19 ก.ย.62 นี้

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดรับแนวคิดและมุมมองที่หลากหลายในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนา  ที่อยู่อาศัย สอดรับปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อนำไปประยุกต์การพัฒนาที่อยู่อาศัยของ กคช. ในอนาคต

          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศให้กับผู้มีรายได้น้อย - ปานกลาง มีแนวคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ทุกรายได้ ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม

          การเคหะแห่งชาติ จึงจัดประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้นำเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งจะได้นำแนวคิดต่างๆ ไปเป็นแนวทางพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช.ในอนาคต โดยกำหนด Kick Off ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย และบริการงานขายการเคหะแห่งชาติ (NHA Innovation Center) ซอยประชาสงเคราะห์ 37 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

          สำหรับการประกวดดังกล่าว คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดให้เหลือเพียง 20 ทีม และจะจัดอบรมให้กับทีมที่เข้ารอบโดยวิทยากร (Guru Coaching) ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีนวัตกรรม และการตลาด เพื่อให้ทีมได้นำความรู้ไปปรับปรุงรายละเอียดผลงานและนำเสนออีกครั้งก่อนคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบ FINAL PITCHING โดยมูลค่าเงินรางวัลรวมเกือบ 300,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nha.co.th และ www.facebook.com/nhacontest ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นไป  

Visitors: 1,365,931