เดอะมอลล์ กรุ๊ป มอบเงินสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลที่ประสบอุทกภัย

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณกฤษณา อัมพุช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) สมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบ ในงาน "ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม"

Visitors: 1,365,939