บทบาทของเอกชนที่ช่วยผลักดันเกษตรอินทรีย์

นายมนตรี บุญจรัส (ที่ 6 จากขวา) ประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมเสวนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และบรรยายในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หัวข้อ “บทบาทของเอกชนที่ช่วยผลักดันเกษตรอินทรีย์” เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรได้รับข้อมูลด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในกิจกรรมสร้างการรับรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี

Visitors: 1,630,519